topp logo
Email
     Start  |  Meriter  |  Rally  |  SB Project  |   Kontakt  
gula bollar
 
Uttrans vägförening

Uttrans Vägförening UVF bildades 1945. UVF har haft ansvaret för vägarna i Uttran, Norrbyvret och Ensta Strand samt grönområdena i Uttran och Norrbyvret. Samtliga nästan sex hundra fastigheter har varit obligatoriskt medlemmar i UVF.

Stefan var ordförande i UVF i 20 år, från 1984 till och med 2004 då vägföreningen lades ned eftersom kommunen övertog ansvaret för vägarna och grönområdena.
Uttrans Vägförening var ansluten till Riksförbundet Enskilda Vägar REV.
 

    Klicka och läs mer om REV på


Montera Själv Boken

Motortekniska Klubben

Uttrans Vägförening

Marinmotorn Öla

IFL


    |    |    |    |   

Copyright © Stefan Bergin, 2005