topp logo
Email
     Start  |  Meriter  |  Rally  |  SB Project  |   Kontakt  
gula bollar
Motor Tekniska Klubben (MTK)


1985 invaldes Stefan Bergin i Motortekniska Klubben.
Vid klubbens 50-års jubileum 1993 medverkade Stefan i jubileumsboken med en artikel om utvecklingen av tändsystem och bensininsprutning.

Motortekniska klubben grundades 1943.


Inledningen av Motortekniska klubbens stadgar lyder:

§1.
Ändamål

Klubben är en kamratsammanslutning som har till syfte att genom föredrag och studiebesök bland sina medlemmar sprida kännedom om tekniska nyheter samt utvecklingen i allmänhet inom motorbranschen och angränsande områden. Varje medlem bör bidra genom att i öppen och förtrolig anda ge information från den egna verksamheten.
§2.
Medlemmar

Till medlem i Motortekniska Klubben kan inväljas inom motorbranschen verksam tekniker samt annan person med för klubbens syften betydelsefull verksamhet.
Klubbens medlemsantal är begränsat till 40, vilket då avser medlemmar yngre än 66 år.


Montera Själv Boken

Motortekniska Klubben

Uttrans Vägförening

Marinmotorn Öla

IFL


    |    |    |    |   

Copyright © Stefan Bergin, 2005